Winner Fellowship

Winner Felowship adalah sebuah ibadah doa dan fellowship yang diadakan oleh pemenang-pemenang Kerajaan Allah. Para pemenang Kerajaan Allah adalah mereka yang telah diselamatkan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan telah melayaniNya. Itulah sebabnya ibadah ini diwajibkan bagi pekerja Psalm 21 (PKS, pekerja sepenuh waktu dan para pekerja di semua bidang pelayanan yang mendapat jadwal pelayanan di Ibadah). Namun, ibadah WF juga bisa dihadiri oleh jemaat yang terpanggil untuk berdoa.

Fokusnya, dalam WF lebih ditekankan dalam Pujian, Penyembahan dan Doa (PPD), serta pengajaran kebenaran firman Tuhan yang lebih keras dari pengajaran di ibadah raya, sesuai dengan audience yang hadir adalah para pekerja. Dalam WF, juga diadakan doa pengutusan bagi para pekerja, yang diutus untuk melayani di ibadah raya.Winner Fellowship biasa diadakan setiap Jumat, pk. 18.00 wib, di Graha Mazmur 21.